Author: Administrator

image_pdfimage_print

Sëmundja njihet edhe me emrat ethet hemorragjike afrikane (African hemorrhagic fever), ethet hemorragjike virale Ebola (Ebola virus, hemorrhagic fever). Ethet hemorragjike Ebola (EHE) është sëmundje jashtëzakonisht e rëndë që në 90% të rasteve përfundon me vdekje. Origjina e virusit është e panjohur, por sipas të dhënave të deritanishme, lakuriqët e pemëve janë rezervoar të virusit.   Historiku: Sëmundja për herë të parë është lajmëruar në vitin 1976 në...

Lexo më shumë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike informon qytetarët se monitoron dhe vlerëson kualitetin e ujit për pije në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Bazuar në rezultatet e monitorimit të rregullt të Institutit Kombëtar të ujit për pije të dhënat laboratorike për parametrat bakteriologjik dhe kimik rezultojnë mbrenda standardeve të parapara me rregulloret për cilësinë e ujit për pije, UA 16/2012 dhe Direktivës së BE 98/83/EC. Në Bulqizë...

Lexo më shumë

Prishtinë, 2 prill 2019 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, bazuar në vendimin e Ministrit të Shëndetësisë, ka filluar filluar realizimin e hulumtimit për vlerësimin e faktorëve të rrezikut për sëmundje kronike në Kosovë – STEPS mbikëqyrja. Qëllimi i STEPS hulumtimit është që të përcaktojë shpërndarjen e faktorëve të rrezikut për sëmundje kronike në Kosovë në mesin e popullatës së moshës 18 deri 69 vjet, dhe në këtë...

Lexo më shumë

Qytetarë tê nderuar! Nga 1 janari i vitit 2017, në aksidente rrugore kanë humbur jetën mbi 280 persona, prej tyre 137 kanë vdekur më 2017, 129 më 2018. Në tre muajt e parë të këtij viti mbi 20 persona që kanë vdekur si pasojë e aksidenteve në trafikun rrugor në Kosovë. Ky trend është tejet shqetësues për  Institutin Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës i cili po...

Lexo më shumë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbikëqyrjes permanente të sëmundjeve ngjitëse në Kosovë, përmes sistemit të mbikëqyrjes të situatës epidemiologjike në raportin e sotëm përmbledhës ka shënuar rënie të rasteve të gripit sezonal. Nga 01 Tetori 2018 deri më 22 mars 2019  në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar gjithsej 51,372 raste të dyshimta në grip (ILI), 6/067 raste  ARI (Infeksion Respirator Akut) dhe 94...

Lexo më shumë

13 mars 2019 Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë mbikëqyrjes permanente të sëmundjeve ngjitëse në Kosovë, përmes sistemit të mbikëqyrjes të situatës epidemiologjike në raportin e sotëm përmbledhës ka konstatuar intensitet të zvogluar të rasteve të gripit sezonal. Nga 01 Tetori 2018 (java  e 40–të) deri më 10 mars 2019 (java e 10-të) në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar gjithsej 46.373 raste të dyshimta në...

Lexo më shumë

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), ka kërkuar nga drejtorët e Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA), që të mbikëqyrin situatën në komunat e tyre rreth epidemisë së gripit sezonal përmes përgjegjësve të institucioneve parashkollore, fillore dhe të mesme (publike dhe private). MAShT-i kërë kërkesë e ka bërë duke u bazuar në rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të...

Lexo më shumë

Është formuar Komiteti në nivel të Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, i cili do të përcjellë gjendjen epidemiologjike me gripin sezonal. Komitetin e përbëjnë: Dr. Basri Sejdiu, drejtor i Përgjithshëm i SHSKUK-së, Prof. Naser Ramadani, drejtor i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Prof. Hamdi Ramadani, drejtor i Klinikës Infektive, dr. Basri Lenjani, drejtor i Klinikës Emergjente, Prof. Nehat Baftiu, drejtor i Klinikës së Anestezionit...

Lexo më shumë

11 Shkurt 2019 Informatë për media Instituti Kombëtar po përcjell me vëmendje ecurinë epidemiologjike të gripit sezonal në tërë territorin e Republikës së Kosovës duke intensifikuar punën në terren. Nga 01 Tetori 2018 deri sot në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë raportuar gjithsej 24.725 raste të  dyshimta  në  grip, 4.155 raste me infeksione respiratore akute dhe 29 raste  me infeksione të rënda respiratore akute. Rastet raportohen nga të...

Lexo më shumë

Qëllimi i punëtorisë ishte të shpjegojë mënyrën dhe mekanizmat për ndryshim-plotësimin e Udhëzimit Administrativ AI 16/2012. Ky ndryshim i UA,paraqet konceptin e Planeve të Sigurisë së Ujërave (WSPs, të cilat zbatohen nga Kompanitë Regjionale të Ujit në Kosovë. Kjo punëtori ka prezantuar parimet e WSPs me shembuj nga ekspertët e TAIEX, dhe ekspertë të tjerë ndërkombëtarë, nga disa vende, të cilët shpjeguan dhe propozuan hartimin e Udhërrefyesit...

Lexo më shumë