Ditën Botërore e Sigurisë së Ushqimit, 7 qershor 2021