February 2017

image_pdfimage_print

Këshilli Ndërministror EHKK diskuton zbatimin e Planit operativ 2017   Prishtinë, 27 shkurt 2017 Nën kryesimin e Ministrit të Shëndetësisë Imet Rrahmani, sot në Prishtinë u mbajt takimi i radhës i Këshillit Ndërministror për Parandalimin dhe Luftimin e Etheve Krime Kongo në Kosovë. Në këtë takim janë shqyrtuar aktivitetet e parapara për këtë vit nga të gjitha ministritë, agjencionet dhe autoritetet komunale të komunave endemike për këtë sëmundje, të...

Lexo më shumë

  Raporti Shqip në PDF: FINAL DWQ Report_ALB version_160809   English Report in PDF: FINAL DWQ Report_ENG version_160809   Srbski izveštaj na PDF: FINAL DWQ Report_SERB version_160809     PDF: UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 16/2012 PËR CILËSINË E UJIT PËR KONSUM NGA NJERIU   PDF: ADMINISTRATIVE INSTRUCTION NO. 16/2012 ON THE HUMAN CONSUME WATER QUALITY FOR HUMAN CONSUMPTION   PDF: ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 16/2012 O KVALITETU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ...

Lexo më shumë

Drejtori i IKSHPK Prof. Dr. Naser Ramadani u takua me Drejtorin i Inspektoratit te AUV Dr. Sci. Ilirjana Zymberaj dhe Shefin e sektorit sanitar në AUV z. Ibrahim Tershnjaku. U diskutuan problemet aktuale për thellimin e bashkëpunimit për menaxhimin e MRSA, koordinimin e aktiviteteve për menaxhimin e sëmundjeve ngjitëse, kontrollin dhe higjienën e ushqimit dhe ligjin për kontrollin e duhanit. Takimet do të vazhdojnë në sinkronizimin e...

Lexo më shumë