Konkurse dhe Shpallje

image_pdfimage_print

Rishpallje e Konkursit

Njoftim për Anulim të Konkursit dhe Procedurave të Rekrutimit

Vendim per perzgjedhjen e kandidateve per zyrtar teknologjise informative

Rezultatet përfundimtare të përzgjedhjes së kandidatëve të konkursit me nr.prot.178-01-29.04.2021

Njoftimi për Intervisten me gojë, Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative 06.07.21

Njoftimi i kandidatëve të ftuar në intervistë 02.07.2021

Rezultatet e Testit me Shkrim – Teknologji Informative 02.07.2021

Rezultatet per laborant dhe kimist

Rezultatet përfundimtare për Mjek Specialist 28.06.2021

Njoftimi për Testin me Shkrim për Teknologji Informative 28.06.2021

Njoftimi për testin me shkrim – pozita kimist

Njoftim per testin me shkrim per laborant dhe mostrues

Rezultatet e vleresimit të testit me shkrim dhe intervistes 24.06.2021

Lista e verifikimit paraprak per Zyrtar per Teknologji Inofromative

Njoftimi per poziten Koordinator per SISH

Njoftimi verifikimi paraprak të kandidateve për stafin profesional 21.06.21

Njoftim_lista e kandidateve per Interviste_Staf mbeshtetes

Rezultatet e Testit me Shkrim 11.06.2021

Njoftim për zgjatje të afatit

Njoftimi per testim me shkrim

Njoftimi verifikimi paraprak të aplikacioneve 01.06.2021

Aplikacioni për punësim

Shpallje e Konkursit të Brendshëm

Konkursi për staf mbështetës

IKSHPK – Shpallja e Konkursit për Mjek Specialist

IKSHPK Shpallja e Konkursit për Staf Profesional Shëndetësor

IKSHPK Shpallje e Konkursit për Zyrtar për Teknologji Informative

Shpallja Konkurs të Brendshëm

B08 NJDHK 009 19SH

B05 Njoftim per Kontrat – 004-19R SH

B05 Njoftim per Kontrat – 004-19R S

B05 Njoftim per Kontrat – 13-19 S

B05 Njoftim per Kontrat – 13-19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 014-19 S

B05 Njoftim per Kontrat -014-19 SH

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 004 19 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 004 19 SH

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 012- 19 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 012- 19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 010 19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 010 19 S

B05 Njoftim per Kontrat – 009 19 SH

B05 Njoftim per Kontrat – 009 19 S

B05 Njoftim per Kontrat Data baza S

B05 Njoftim per Kontrat 008 SH

B05 Njoftim per Kontrat Data baza SH

B05 Njoftim per Kontrat 008 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 003 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 003 SH

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 002 S

B08 Njoftim per dhenje te kontrates 002 SH

B05 Njoftim per Kontrat 007 SH

B05 Njoftim per Kontrat 007 S

B05 Njoftim per Kontrat 002 SH

B05 Njoftim per Kontrat 002 S

B05 Njoftim per Kontrat 003 SH

B05 Njoftim per Kontrat 003 S