May 2019

image_pdfimage_print

Sëmundja njihet edhe me emrat ethet hemorragjike afrikane (African hemorrhagic fever), ethet hemorragjike virale Ebola (Ebola virus, hemorrhagic fever). Ethet hemorragjike Ebola (EHE) është sëmundje jashtëzakonisht e rëndë që në 90% të rasteve përfundon me vdekje. Origjina e virusit është e panjohur, por sipas të dhënave të deritanishme, lakuriqët e pemëve janë rezervoar të virusit.   Historiku: Sëmundja për herë të parë është lajmëruar në vitin 1976 në...

Lexo më shumë

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike informon qytetarët se monitoron dhe vlerëson kualitetin e ujit për pije në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Bazuar në rezultatet e monitorimit të rregullt të Institutit Kombëtar të ujit për pije të dhënat laboratorike për parametrat bakteriologjik dhe kimik rezultojnë mbrenda standardeve të parapara me rregulloret për cilësinë e ujit për pije, UA 16/2012 dhe Direktivës së BE 98/83/EC. Në Bulqizë...

Lexo më shumë