Observatori i Shëndetësisë Publike

image_pdfimage_print

Observatori i Shëndetësisë Publike

1. Bën rekomandime për Ministrinë e Shëndetësisë në lëminë e implementimit të politikave shëndetësore, zbatimin e legjislacionit shëndetësor, përcaktimin e normativave dhe standardeve, sistemin e informimit shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve ngjitëse dhe jongjitëse, mbikëqyrjen e tyre, hulumtimin modern të sëmundjeve të epidemic intelligence, mbikëqyrjen e ujit të pijshëm, ushqimit, ajrit dhe të gjitha patologjive që përfshijnë komunitetin.
2. Bën rekomandime për situatën aktuale shëndetësore,
3. Bën informimin për OBSH dhe ECDC për të gjitha ngjarjet jo të zakonshme infective, kimike dhe radiologjike sipas IHR ndërkombëtare 2005.
4. Kryen konsultime dhe mban kontakte me OBSH, KFOR, UNICEF, ECDC, CDC, IANPHI dhe institucionet relevante ndërkombëtare për situatën epidemiologjike në botë,
5. Trajnimet rifreskuese të punëtorëve shëndetësor, në të gjitha lëmitë e shëndetësisë publike dhe menaxhmentit,
6. Rekomandimet për masat e parandalimit të sëmundjeve ngjitëse dhe jongjitëse
7. Bashkëpunimi me institucionet vendore dh endërkombëtare
8. Evaluimi i programeve të veçanta shëndetësore.