Publikime

VENDIM Për ndryshim -plotësim të Listës esenciale të nivelit primar, sekondar dhe terciar të barnave dhe materialit harxhues e cila mbulohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës

Këshilla shëndetësore gjatë motit të nxehtë

Vleresimi i cilësisë së ajrit të brendshëm ne amvisërit e Kosovës

PARANDALO GRIPIN DUKE U VAKSINUAR

FAKTE BAZIKE QE SHPETOJNE JETE

Q A measles-Feb 2023

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit 2023

Udhëzime për lirim nga izolimi i personave me COVID-19, Kontakteve , sektoreve me rendesi

PLANI FINAL 2022

Formulari i Raportimit RAT-ANTIGEN

Formulari i Raportimit RT-PCR SARS-CoV-2

Standardet dhe Udhezuesi per OJQ për materiale te ESh

Standards and NGO Guide for HE_HP materials

Planifikimi Përfundimtar i Prokurimit 2021