KUSHTET MIKROKLIMATIKE NË AMBIENTET SHKOLLORE DHE NDIKIMI NË SHËNDETIN E NXËNËSVE, DHE CILËSIA E UJIT TË PIJSHËM NË SHKOLLAT E KOMUNËS SË PRISHTINËS, FUSHË KOSOVËS DHE OBILIQIT