Informatë për vlerësimin e kushteve higjieniko-sanitare në shkollat e Kosovës