Ushqimi i sigurt është çështje për të gjithë! Food safety, everyone’s business! Bezbednost hrane je svačija stvar!

Ushqimi i sigurt është çështje për të gjithë! Food safety, everyone’s business! Bezbednost hrane je svačija stvar!

image_pdfimage_print
print