Shpallje e Konkursit për zyrtare per administrimin e tek.inform.